Recruitment | Profeskontakt.cz

Specialisté na personální a poradenské služby

Recruitment

Pravidelně obsazujeme pozice operativní/výkonné, pozice do středního a vyššího managementu s vysokou mírou efektivity.

Naše zdroje:

  • masivní inzerce na všech dostupných portálech
  • široká aktuální databáze vhodných kandidátů, kteří chtějí změnit zaměstnání nebo jsou na trhu práce volní
  • profesionální aktivity na LinkedInu, Fecebooku
  • funkční doporučení tzv. třetí stranou. Tedy námi umístěnými kandidáty nebo těmi, kteří jsou s naší prací spokojeni

Naše postupy:

  • Kladem důraz na osobní poznání, proto se snažíme při specifikaci projektu osobně potkat 
  • Usilujeme o přesné zadání vstupních informací. Ty se mohou v průběhu projektu případně modifikovat 
  • Pracujeme vždy na bázi jednorázové objednávky nebo dlouhodobých rámcových smluv. Obě strany mají vždy přesně definována svá práva a povinnosti 
  • Vedeme strukturované pohovory za použití moderních metod (behaviorální metody, testování jazyků a odborných znalostí, posouzení psychologického profilu)
  • Na základě vašich požadavků Vám nabídneme 2-4 nejvhodnější kandidáty na obsazovanou pracovní pozici
  • S klientem spolupracuje dlouhodobě pouze jeden personální konzultant