Psychodiagnostika kandidátů | Profeskontakt.cz

Specialisté na personální a poradenské služby

Psychodiagnostika kandidátů

Testy, dotazníky a rozhovor s psychologem lze kombinovat dle potřeby klienta.  Uvedené metody zkombinujeme dle pozice konkrétního kandidáta tak, aby nejlépe vyhovovaly požadavkům jednotlivých druhů profesí. Testování jsme schopni zajistit v naší firmě i na vašem pracovišti.

 

V rámci nabízené baterie testů jsme schopni se v testování zaměřit na:

  1. Testování struktury inteligence
  2. Komplexní osobnostní charakteristiky jedince
  3. Motivaci k výkonu
  4. Schopnost udržet pozornost
  5. Kariérní/profesní zájmy
  6. Profesní charakteristiky osobnosti
  7. Potenciál pro práci se zákazníkem
  8. Schopnost zvládat stres
  9. atd.

 

Cena za otestování se pohybuje rámcově od 1.500,- bez DPH (zjišťování základních dovedností a kompetencí) po 10 000,- bez DPH (testování komplexního profilu uchazeče).

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Magdalenu Trojanovou (tel: 731 505 299 email: trojanova@profeskontakt.cz)